برای تعداد 6 نفر به بالا لطفا به شماره زیر در واتس اپ پیام دهید 09307777993

در صورتی که به هر دلیل موفق به رزرو نشده اید و یا ظرفیت رزرو تکمیل شده بود لطفا با شماره 02122231006 و 02122231007 تماس بگیرید یا به صورت حضوری تشریف بیاورید

رزرو در زمان انتخابی شما امکان پذیر نیست

پیشنهادهای دیگر :

روز بعد :

در صورتی که به هر دلیل موفق به رزرو نشده اید و یا ظرفیت رزرو تکمیل شده بود لطفا با شماره 02122231006 و 02122231007 تماس بگیرید یا به صورت حضوری تشریف بیاورید

در صورتی که به هر دلیل موفق به رزرو نشده اید و یا ظرفیت رزرو تکمیل شده بود لطفا با شماره 02122231006 و 02122231007 تماس بگیرید یا به صورت حضوری تشریف بیاورید

زمان انتخابی شما تایید شد


با توجه به محدودیت میز خالی ، ما رزرو شما را تا
دیگر نگه می داریم تا زمانی که شما رزرو را نهایی کنید